Belediye Başkanlarının savunduğu siyasi ve ideolojik fikirler veya geldiği siyasi parti, bir belediye başkanı için temel  kriter değildir ve olmamalıdır.

Tabii ki ülkemiz anayasasında  özellikle ilk 4 maddede yer alan ve diğer  hükümlere uymak kaydıyla..

Belediye başkanının kişisel özellikleri kadar , gerçekten demokratik bir bakış açısına sahip olup olmadığı da önemlidir. Geçmişe baktığımızda da, başarılı olan başkanların otoriter değil, demokratik yaklaşıma sahip olduklarını görüyoruz.

Geçmişte kamu oyunun siyasi parti farkı gözetmeden başarılı bulduğu belediye başkanlarının birkaçını hatırlatalım..

1950 öncesinde çeşitli illerimizde  Vali , 1963-1968 arası da İstanbul Belediye Başkanı olarak rahmetli Haşim İşcan, 1950 li yıllarda   Kayseri Belediye başkanlığı yapan rahmetli Osman Kavuncu, yine aynı dönemlerde Konya Belediye başkanlığı yapan A.Hilmi Nalçacı, 1960 lı yıllarda İzmir Belediye Başkanlığı yapan rahmetli Osman Kibar, 1973-1977 döneminde Ankara Belediye Başkanlığı yapan rahmetli Vedat Dolokay, 1989-1994 döneminde Ankara B.Şehir Belediye Başkanlığı yapan sayın Murat Karayalçın bunlardan sadece birkaçıdır..

Bizce belediye başkanlarının başarı kriterleri içerisinde en önemlisi ve  dikkat edilmesi  gereken en önemli nokta, gerek özel yaşamında, gerekse de kamusal alanda demokrasiyi yeterince içine sindirip sindirmediğidir.

Ancak Batı'da belediye yönetimine isteyen herkes katılıp fikrini belirtebiliyor, yönetim de halkın isteklerine göre hareket ediyor. Esas olan, demokratik mekanizmaların çalışıp çalışmadığıdır..

Batı ülkelerinde hemen her konuda bizdeki gibi başarı veya başarısızlık o kurumun başındaki insanla ölçülüp değerlendirilmez..

Biz hala  asırlar süren padişahlık geleneğini kafalarımızdan silip atamadığımız için sıradan bir dernekten siyasetin en tepe noktasına kadar hemen her kurum ve kuruluşta başarıyı da başarısızlığı da o kurumların başındaki şahıslarla ölçüp değerlendiriyoruz..

Batı ülkelerinde ise tam aksine her kurum ve kuruluşta öne çıkan öncelikle sistem ve bu sisteme göre yapılan ekip çalışması yani kadro ve projelerdir.

Yöneticinin görevi bu ekibi o kurum ve kuruluşun hedeflerine ulaştırmak için uyumlu ve ahenkli olarak belirlenen sistem içerisinde sevk ve idare etmesidir. Aynen bir orkestra şefinin orkestrayı yönetmesi gibi..

Belediye Başkanının  başarısında, hiç şüphesiz kişinin bilgi birikimi, donanımı, tecrübesi  ve kültürü elbette etkili olabilir..

Bizim gibi demokratik işleyişlerin henüz batılı anlamda gelişmediği  ülkelerde, kişisel özellikler ön plana çıkıyor. Gerek ülkemiz ölçeğinde gerekse yerelde demokrasiyi  yeterli ölçüde güçlendirebilsek katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını hakim kılabilsek başta yönetici sorunu olmak üzere birçok sorunu da çözmüş olacağız..

Bütün bu sebeplerle  bundan sonra  yapılacak yerel seçimlerde  vatandaşlarımızın 5 yıl süre ile kentlerini yönetecek Belediye Başkan adaylarını değerlendirirken  demokrasi, katılımcılık, şeffaflık ve tabii ki planlı bir çalışma ve dürüst bir yönetim anlayışını benimsemelerini temel kriter olarak kabul edeceklerini düşünüyor kararlarını bu objektif ilkeler çerçevesinde vereceklerini ümit ve temenni ediyoruz..  

btn7      btn4      btn1     btn2        btn6       btn5

Ziya Güney Kimdir?

son 
Biyografi için tıklayınız...

Günün Sözü

 

 BÜYÜK VE ÇAĞDAŞ BİR KENT ÇÖPLERİYLE KÜLTÜR VE SANATA EŞİT İLGİ GÖSTEREN KENTTİR.

BAB TALBERT