Bir kenti yakından tanımak istiyorsanız, neresi olduğu hiç önemli değil, yarım saat yürüyün yeter. Yollar, kaldırımlar, her şeyi size anlatacaktır!.

Gelişmiş batı ülkelerinin kentlerini gördükten sonra bizim kentlerimizin cadde ve sokakları onların yanında köy yolları gibi kalır..

Teknik standartlara uygun cadde ve sokak bulmak mümkün değil.. Yayalar ve özürlüler düşünülmüyor..

En küçük bir yağmurdan sonra asfalt veya parkeler delik deşik..

Tretuvarlar her yerde farklı ,üzerinde yine değişik parke, asfalt beton vs var..

Yağmur suyu mazgalları birçok yerde kotunda değil çevrelerinde geniş bir alan adeta göl oluyor..

Yol kenarlarında veya üstlerindeki trafik işaretleri teknik standartlara uygun değil.

En önemlisi de çeşitli müdürlükler tarafından ( su, kanalizasyon, elektirik, doğalgaz, telefon vs. için ) devamlı kazılması..

Yine bu teknik alt yapıdaki arızalarda bakım ve onarımda da birçok sorunlar yaşanıyor..

Galeri sisteminde bunları gidermek çok daha kolay ve kısa sürede olabiliyor..

Bunun önlemek için B.Şehirlerde Alt yapı koordinasyon ( AYKOME ve UKOME ) gibi merkezler var.. Ancak hala yaraya merhem olmuş değil..

Çünki batı ülkelerinde her türlü alt yapı çeşitli idarelerin müşterek çalışması ve maddi katkıları ile yer altından açılan galeriler ile gerçekleştirilir.

Biz Nilüfer'i kurarken benzer sistemi uygulamak için ilgili müdürlükler ( merkezi ve yerel ) nezdinde çok mücadele ettik maalesef başaramadık..

Bu konuda merkezi ve yerel idarelerin kendilerine göre  birçok sebepleri var..

Bunların başında merkezi idareye ait kurumların bütçeleri ve proğramları farklı. Karar mekanizmaları aynı değil vs. gibi..

Bütün bunlara rağmen batılı ülkeler bu birlikteliği ve galeri usulünü nasıl uygulamaya koydularsa bizim de aynı yol ve yöntemle kentlerimizdeki bu israf, yetki kargaşası ve kalitesiz alt yapı sorununu çözmemiz gerekir..

Halen gerek eski ve köhnemiş hala gelen imar yasasını gerekse belediyeler yasasını değiştirmek için şehircilik ve Çevre Bakanlığının hazırlık çalışmalar yaptığını biliyoruz.

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız teknik alt yapının uzun yıllar önce  batı  kentlerinde olduğu gibi galeri  sistemi ile yapılmasının da bu hazırlık çalışmalarında dikkate alınması ve mevzuatımıza dahil edilmesi gerekmektedir..

Gelişmiş batı ülkelerinin kentlerinde yaklaşık  100 yıl önce uygulanmaya başlanan bu sistemi yeni kurulan yerleşim birimlerinde yapılaşmaya paralel olarak imar uygulamalarının başlangıcında  eski kent dokularında  ise belirli bir proğram dahilinde  yer üstündeki teknik alt yapı ( içme suyu, kanalizasyon, telefon, elektrik hatları, doğal gaz vs.) yer altında galeri içerisine alınmalıdır.

btn7      btn4      btn1     btn2        btn6       btn5

Ziya Güney Kimdir?

son 
Biyografi için tıklayınız...

Günün Sözü

 

 BÜYÜK VE ÇAĞDAŞ BİR KENT ÇÖPLERİYLE KÜLTÜR VE SANATA EŞİT İLGİ GÖSTEREN KENTTİR.

BAB TALBERT