Ankara'dan E. İnal soruyor..Nazım imar planı olmadan uygulama imar planlarına göre kamulaştırma yapılabilir mi?

3194 ayılı İmar yasasına göre planlama hiyerarşisi belirlenmiştir..Buna göre bir kentte en üst ölçekli plan 1/100 000 veya 1/ 50 000 ölçekli çevre düzeni planıdır. Bunun altında 1/25 000 lik ve 1/ 5000 lik nazım planlar vardır. 1/1000 lik uygulama imar planının kendisinden bir üst ölçekli 1/5000 lik plana uygun olması gerekir..

Eğer ortada uyulacak bir nazım plan yoksa 1/1000 lik uygulama planına göre yapılan işlemler de boşlukta kalır ve geçersizdir..

Nitekim benzer bir uygulamayı Danıştay 6. dairesi 17.06.1991 gün ve  E1990/2750 . K.1991/1581 sayılı karar ile iptal etmiştir..

btn7      btn4      btn1     btn2        btn6       btn5

Ziya Güney Kimdir?

son 
Biyografi için tıklayınız...

Günün Sözü

 

 BÜYÜK VE ÇAĞDAŞ BİR KENT ÇÖPLERİYLE KÜLTÜR VE SANATA EŞİT İLGİ GÖSTEREN KENTTİR.

BAB TALBERT