Sorularınız - Yanıtlarımız

A.Ertan soruyor; Baz istasyonları ile ilgili olarak Anayasa mahkemesinin verdiği karar nedir..

 

İzmir 3. İdare mahkemesinin müracaatı üzerine Anayasa mahkemesinin Bza İstanyonları ile ilgili olarak ilgili kanunun 35. maddesininin yürürlüğünün durdurulması hakkında verdiği karar aşağıya aynen alınmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: RG 13 Ekim 2009   sayı;27375

             Esas Sayısı     : 2006/129

             Karar Sayısı   : 2009/19 (Yürürlüğü Durdurma)

             Karar Günü   : 1.10.2009

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : İzmir 3. İdare...

Devamını oku...

A.Kula soruyor..yerel idare mahkemesinin idare aleyhine vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ilgili idare tarafından konunun danıştay'a itiraz edildiği gerekçesi ile uygulanmıyor..İdare haklımı yoksa yürütmeyi durdurma kararını uygulamak zorunda mı?

2577 sayılı kanuna göre yerel idare mahkemesinin vermiş olduğu yürürlüğün durdurulması kararının danıştaya götürülmüş olması bu kararın uygulanmasını durdurmaz...

Bu sebeple ilgili idare yürütmeyi durdurma kararını uygulamak zorundadır. danıştay 7. dairesinin bu konuda 1994/41 sayılı kararı bulunmaktadır.

K.Akbaş soruyor; DASK nedir?

Dask ülkemizde uygulanan zorunlu deprem sigortasının kısaltılmış adıdır.
Türkiye’de zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklaşık 13 milyon konut olduğu tahmin ediliyor. Ancak, zorunlu olmasına rağmen bu konutların 3.2 milyonu yani yüzde 25’inin DASK poliçesi bulunuyor.

DASK sigortası mecburi olmasına rağmen gerek yaptırmlarının sınırlı olması gerekse ekonomik zorluklar ve başta kamu kurumları ile köy statüsündeki yerleşim birimlerindeki binalar olmak üzere birçok yapılann bu sigortadan  muaf tutulması sebebiyle yaptırılan poliçe sayısının çok az olduğu görülmektedir.

 

H.Açıkgöz soruyor, Halen ülkemizde yapı Denetim Firmaları hangi illerimizde faaliyet göstermektedir.

Bilindiği gibi yapı denetim hizmetleri 4708 saylı yasa ile kurulan ve halen 1. sınıf deprem bölgesinde olan 19 ilimizde faaliyet gösteren Yapı Denetim Firmaları ile yürütülmektedir.

Bu firmalar 2011 yılının başından itibaren 4708 sayılı yasada Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden  13 Temmuz 2010 da  Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğe göre ülkemizdeki bütün illerimizde ( 81 ilde ) faaliyet göstermeye başlayacaktır.

Y.Aslan soruyor;

Mahallelerimizde sağlığımız için önemli bir risk oluşturan Baz İstasyonlarının kurulması ne kadar hukukidir ve nasıl kaldırılabilir.?

Baz İstasyonları bugün yerleşim birimlerimizin sağlık açısından en önemli risk faktörlerinden birisini teşkil ettiği. yolunda çeşitli üniversitelerin ilgili birimlerinden alınmış bilimsel raporlar mevcuttur. Bu raporlara göre de gerek Bölge İdare mahkemelerinin gerekse de Yargıtay ve Anayasa mahkemesinin kararları bulunmaktadır.

Bu konularda internet sitemizin arşiv bölümüne girilerek 8 ila 15 Eylül 2009 ve 10 Kasım 2009 tarihlerinde yazdığımız baz İstasyonları konulu yazılarımıza...

Devamını oku...

btn7      btn4      btn1     btn2        btn6       btn5

Ziya Güney Kimdir?

son 
Biyografi için tıklayınız...

Günün Sözü

 

 BÜYÜK VE ÇAĞDAŞ BİR KENT ÇÖPLERİYLE KÜLTÜR VE SANATA EŞİT İLGİ GÖSTEREN KENTTİR.

BAB TALBERT